Declarațiile privind testele pe animale și sclavia modernă

Produsele nu sunt testate pe animale conform prevederilor legislației în domeniul produselor cosmetice din 2004.

Expert Cosmetics S.R.L. s-a angajat încă de la început să respecte prevederile legale prezente și viitoare în ceea ce privește legislația în materie. Modul nostru de a proceda este prin urmare o aderare voluntară la normele Uniunii Europene care recomandă, din motive etice, efectuarea testelor in vitro și a testelor in vivo pe voluntari umani sub control dermatologic.

Testul in vitro poate prevedea posibilele efecte iritative, astfel încât fiecare voluntar uman se poate supune în deplină siguranță verificării in vivo. În schimb, în ceea ce privește ingredientele este necesar să se facă distincția între:

– ingredientele care sunt utilizate de decenii întregi pentru pregătirea produselor cosmetice și care conțin un dosar toxicologic cu datele experimentării pe animale efectuate în trecut;

– pentru materiile prime descoperite recent, după 2009, este obligatoriu ca experimentarea pe animale să fie înlocuită de metode alternative aprobate științific.

În concluzie, în ciuda importantelor progrese făcute în acești ani, pentru folosirea exclusivă a metodelor alternative este nevoie de eforturi suplimentare și de dezvoltarea cunoștințelor științifice astfel încât aceste metode să poată garanta toate aspectele legate de siguranța produselor și a ingredientelor în vederea protejării sănătății consumatorilor, care rămâne adevărata prioritate.

Declaraţia  Expert Cosmetics S.R.L. politica adoptată, privind sclavia modernă.

Expert Cosmetics S.R.L. este furnizor de produse cosmetice. Sediul nostru central se află în Bulevardul Theodor Paladdy, numarul 107, Sector 3, Bucuresti.

Desfăşurându-ne activitatea în domeniul distribuţiei de produse cosmetice, suntem conştienţi de faptul că avem responsabilitatea de a manifesta zero toleranţă faţă de sclavie şi traficul de fiinţe umane, atât în interiorul organizaţiei noastre, cât şi la nivelul lanţului de aprovizionare.

Organizaţia este decisă să prevină sclavia şi traficul de fiinţe umane în cadrul activităţilor sale şi să se asigure că aceste fenomene nu îşi găsesc locul nici în lanţul său de aprovizionare.

Expert Cosmetics S.R.L. îşi analizează şi îşi îmbunătăţeşte în permanenţă eforturile de reducere la minimum a potenţialului de apariţie a oricărei forme de trafic de fiinţe umane şi sclavie în interiorul lanţului nostru de aprovizionare. Eforturile noastre includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

  • Impunerea respectării Codului de conduită a furnizorilor Expert Cosmetics S.R.L., precum şi a legislaţiei în vigoare, prin termenii şi condiţiile noastre generale de achiziţii.
  • Dezvoltarea şi implementarea de proceduri pentru furnizori, pentru a putea certifica faptul că aceştia acţionează conform standardelor Expert Cosmetics S.R.L.
  • Dezvoltarea şi implementarea de proceduri de evaluare şi urmărire a respectării de către furnizori a standardelor Expert Cosmetics S.R.L. privind traficul de fiinţe umane şi sclavia în cadrul lanţului de aprovizionare.
  • Dezvoltarea şi implementarea de programe de instruire care vizează în mod concret problematica traficului de fiinţe umane şi sclaviei, pentru a identifica şi diminua riscurile la nivelul lanţului nostru de aprovizionare.
  • Instruirea permanentă cu privire la Codul de conduită şi etică în afaceri al Expert Cosmetics S.R.L.
  • Expert Cosmetics S.R.L. încurajează raportarea abaterilor în cadrul lanţului de aprovizionare şi organizaţiei.

Consiliul de administraţie al Expert Cosmetics S.R.L. promovează şi încurajează transparenţa, o conduită etică şi angajamentul de respectare a legilor de combatere a traficului de fiinţe umane şi sclaviei. Angajaţilor noştri le sunt puse la dispoziţie resurse şi cursuri de instruire pentru a-i ajuta în îndeplinirea obligaţiilor noastre etice şi legale în ceea ce priveşte legislaţia de combatere a traficului de fiinţe umane şi sclaviei, inclusiv Legea privind sclavia modernă.

Consiliul de administraţie al Expert Cosmetics S.R.L. analizează anual codul, pentru a se asigura că acesta respectă sau este mai strict decât cadrul de reglementare existent. Propunerile de modificare a codului sunt analizate şi aprobate de consiliul de administraţie înainte de a fi implementate şi aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor.

Această declaraţie a fost aprobată de consiliul de administraţie al Expert Cosmetics S.R.L şi va fi analizată şi actualizată anual de acesta.