REGULAMENT CAMPANIE #TesteazaCuDermashops”
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei (denumită în continuare „Campania”) este Dermashops.ro (Expert Cosmetics SRL), cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Theodor Pallady nr 107, sector 3.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

Campania se va desfășura în perioada menționată în postarea inițială pe pagina de Instagram Dermashops.ro (www.instagram.com/dermashops.ro)

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Campanie, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresa de email validă și nume/prenume reale.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE)2016/679, respectiv dreptul de acces la date, dreptul la rectificare,dreptul la stergerea datelor,dreptul la restrictionarea prelucrarii,dreptul la portabilitatea datelor,dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata,dreptul de a isi retrage consimtamantul,dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, și dreptul de a se adresa justiției.Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuata anterior. Va asiguram ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, doar pentru  indeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunostinta.Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanți la înscrierea în campanie exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului/câștigătorilor.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Utilizatorii vor afla de campanie de pe pagina de Instagram Dermashops.ro. Utilizatorii se pot înscrie în campanie în perioada menționată în postarea oficială, astfel:

  1. Intră pe pagina de Instagram Dermashops.ro
  2. Urmărește pagina Dermashops.ro
  3. Postează la postarea oficială a campaniei un comentariu prin care răspunde la întrebarea/cerința campaniei.

Pentru a participa la campanie, utilizatorul trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai sus.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

Se vor acorda 5 premii care constau în 1 x Kit cu produse Payot. Fiecare Kit va conține următoarele:

1 x  Payot Apă micelară Nue 10ml

1 x Payot Lapte demachiant Payot Nue 10ml

1 x Payot Nue Lotiune tonica 10ml

1 x My Payot Glow Crema hidratanta 15 ml

1 x My Payot Glow masca cu vitamine 15ml

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Câștigătorii vor fi desemnați în mod aleatoriu, în funcție de îndeplinirea condițiilor de participare. Toți participanții la campanie trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Participanților li se va aduce la cunoștință rezultatul campaniei la data menționată în postarea campaniei printr-un comentariu la postarea inițială a campaniei. Câștigătorii trebuie să trimită informațiile de livrare solicitate de către Organizator în vederea expedierii premiului.

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de către Organizator, prin același mecanism, acesta va extrage alt/alți câștigător/i. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

SECŢIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor cuvinte/imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe instagram.com.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta de drept la data menționată în postarea campaniei și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.dermashops.ro. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Instagram Dermashops.ro

SECŢIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină la sursă și să vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participanților câștigători ai Campaniei.

SECŢIUNEA13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Dermashops.ro și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *